Jump to content
Sign in to follow this  
vietteiv

Những điều kỳ lạ liên quan đến biến cố 11-9 tại Mỹ

Recommended Posts

Nhân kỷ niệm 10 năm biến cố 11-9 (11-9-2001 ~ 11-9-2011) tại New York, Hoa Kỳ, VietteiV sưu tầm được những điều kỳ lạ sau đây liên quan tới

biến cố này. Không biết tình cờ có ai đó phát hiện ra. Mời các bạn đọc cho biết.

download?mid=1%5f3726185%5fAMMMDUwAARndTmjT7wIErVMDYH0&pid=1.2.2&fid=Inbox&inline=1

------------------------------------ It's Really Weird! -------------------------------------------

Try this when you get to the bottom I did and it is weird.

This is actually really freaky!! (mainly the end part, but read it all first):

1) New York City has 11 letters

2) Afghanistan has 11 letters.

3) Ramsin Yuseb (The terrorist who threatened to destroy the Twin Towers in 1993) has 11 letters.

4) George W Bush has 11 letters.

This could be a mere coincidence, but this gets more interesting:

1) New York is the 11th state.

2) The first plane crashing against the Twin Towers was flight number 11.

3) Flight 11 was carrying 92 passengers. 9 + 2 = 11

4) Flight 77 which also hit Twin Towers, was carrying 65 passengers. 6+5 = 11

5) The tragedy was on September 11, or 9/11 as it is now known. 9 + 1+1 =11

6) The date is equal to the US emergency services telephone number 911. 9 +1 + 1 = 11

Sheer coincidence..?! Read on and make up your own mind:

1) The total number of victims inside all the hi-jacked planes was 254. 2 +5 + 4 = 11.

2) September 11 is day number 254 of the calendar year. Again 2 + 5 + 4=11.

3) The Madrid bombing took place on 3/11/2004. 3 + 1 + 1 + 2 + 4 = 11.

4) The tragedy of Madrid happened 911 days after the Twin Towers incident.

Now this is where things get totally eerie:

The most recognized symbol for the US, after the Stars & Stripes, is the Eagle. The following verse is taken from the Quran, the Islamic holy book:

"For it is written that a son of Arabia would awaken a fearsome Eagle. The wrath of the Eagle would be felt throughout the lands of Allah while some of the people trembled in despair still more rejoiced: for the wrath of the Eagle cleansed the lands of Allah and there was peace."

That verse is number 9.11 of the Quran. unconvinced about all of this Still .?!

Try this and see how you feel afterwards, it made my hair stand on end:

Open Microsoft Word and do the following:

1. Type in capitals Q33 NY. This is the flight number of the first plane to hit one of the Twin Towers.

2. Highlight the Q33 NY.

3. Change the font size to 48.

4. Change the actual font to the WINGDINGS What do you think now?!!

Q33 NY

Bạn hãy thử những điều này cho đến dưới cùng. Tôi đã làm và thấy nó rất là lạ.

Những điều này thực sự là kỳ quái! (Chủ yếu là phần cuối cùng, nhưng hãy đọc những điều đầu tiên trước):

1) Thành phố New York có 11 chữ cái

2) Afghanistan có 11 chữ cái.

3) Ramsin Yuseb (khủng bố đe dọa phá hủy tháp đôi vào năm 1993) có 11 chữ cái.

4) George W Bush có 11 chữ cái.

Điều vừa rồi có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng điều sau đây sẽ thú vị hơn:

1) New York là tiểu bang thứ 11.

2) Chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp đôi là chuyến bay số 11.

3) 11 chuyến bay chở 92 hành khách. 9 + 2 = 11

4) Chuyến bay 77 cũng đâm vào tòa tháp đôi, chở 65 hành khách. 6 +5 = 11

5) Thảm kịch xảy ra ngày 11 tháng 9, 9 / 11 và bạn biết là. 9 + 1 +1 = 11

6) Ngày trùng hợp với số điện thoại khẩn cấp 911 số điện thoại. 9 +1 + 1 = 11

Vẫn là sự trùng hợp ngẫu nhiên ..? Tiếp tục đọc và bạn tự suy nghĩ:

1) tổng số nạn nhân bên trong tất cả các máy bay bị cướp 254. 2 +5 + 4 = 11.

2) ngày 11 tháng 9 là ngày thứ 254 của năm dương lịch. Một lần nữa 2 + 5 + 4 = 11.

3) Vụ nổ bom trên xe lửa tại Madrid đã xảy ra vào ngày 2004/03/11. 3 + 1 + 1 + 2 + 4 = 11.

4) Bi kịch của Madrid đã xảy ra 911 ngày sau khi biến cố tháp đôi.

Bây giờ đây là nơi mà mọi thứ trở nên hoàn toàn kỳ lạ:

Biểu tượng của Hoa Kỳ được công nhận nhiều nhất, sau các ngôi sao & lằn kẻ, là chim đại bàng. Câu sau đây được lấy từ Kinh Qur'an, các cuốn sách thánh Hồi giáo:

"Vì đã được ghi chép rằng một đứa con trai của Ả Rập Xê-út sẽ đánh thức một con đại bàng. Cơn thịnh nộ của con đại bàng sẽ được cảm nhận trên khắp các vùng đất của Allah trong khi một số người run lên trong tuyệt vọng vẫn vui mừng: cơn thịnh nộ của con đại bàng sẽ làm sạch các vùng đất Allah và có sự hòa bình. "

Câu Đó là số 9,11 của Kinh Qur'an.

Bạn vẫn chưa bị thuyết phục vì tất cả những điều trên?

Hãy thử điều này và xem bạn cảm thấy thế nào, nó đã làm tôi dựng tóc gáy:

Mở Microsoft Word và làm như sau:

1. Đánh chữ hoa Q33 NY. Đây là số chuyến bay của máy bay đầu tiên đã đâm vào những tòa tháp đôi.

2. Tô đậm (highlight) NY Q33.

3. Thay đổi kích thước font chữ đến 48.

4. Thay đổi font chữ là Wingdings và bây giờ bạn nghĩ gì?

Q33 NY

Ghi chú: Q33 NY là mã số chuyến bay của chiếc Boeing đầu tiên đâm vào tòa tháp đôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×