Jump to content
Sign in to follow this  
AZ

Forum Rules

Recommended Posts

Sau đây là những điều khi cần biết trước khi dùng diễn đàn:

1. Khi viết bài, xin hãy bỏ dấu. Diễn đàn có kèm theo Mudim cho tiện lợi để bỏ dấu khi viết bài. Hãy dùng nút F8 để nó hiện lên và F9 để bật/tắt.

2. Khi trả lời bài, xin hãy viết cho có ý nâng cấp (constructive criticism) và không nên trả lời với những câu như ừ, đúng, rồi..v.v

3. Thành viên xin hãy tôn trọng nhau và đừng flame hoặc dùng những lời không cần thiết.

4. Nếu bạn trả lời mà có ý là spam hoặc chỉ dùng để kiếm điểm, ban quản trị (admin, super moderator, moderator) sẽ xóa bài.

5. Diễn đàn này dành riêng về đàn guitar và những điều liên quan tới guitar, xin đừng bàn về những chuyện khác (công giáo, chính trị, v.v).

6. Những hình ảnh không đàng hoàng xin đừng upload lên VIM LOUNGE. Nếu bắt gặp, ban quản trị sẽ xóa hình và bạn có thể sẽ bị banned.

Ban quản trị sẽ vui lòng xóa đi những copyrighted materials trong diễn đàn nếu bạn cho ý chứng cho những file, mp3s, hoặc bài viết đó. Và sau cùng, ban quản trị của VIM LOUNGE có quyền thay đổi những luật lệ trên mà không cần thông báo trước, nếu cần thiết.

English:

In order to keep Vim Lounge running smooth, all users have to follow a small number of rules.

A community building on bricks of rules is not effective, but defining a few is necessary.

1 General

Treat each other with respect and use a proper language. Words like idiot, f**ck, nigger etc. will not be accepted.

2 Spamming

Spam is not tolerated under any circumstance.

Posts with no relevance, promotion of websites, advertising or flaming will not be accepted.

Final Notice

Users who doesn't abide by the rules will receive a warning. If this happens on several occasions, the user will be banned.

Banning can be temporary or permanent. Excluding IPs are also an option.

Edited by AZ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...