Jump to content
Sign in to follow this  
anbinh4u

Người yếu tim không nên coi.

Recommended Posts

Trong tiếng Nhựt có phó từ 真剣に, có nghĩa là "một cách nghiêm túc, nghiêm nhặt". Nghĩa đen của từ này, CHÂN KIẾM, có nghĩa là kiếm thiệt (không phải giả).

Kiếm đạo của Nhựt rất đơn giản, chỉ có vài thế chém và đâm, không có bài quyền..., nhưng độ chính xác rất cao, thậm chí họ có thể chặc một sợi chỉ ...không đứt.

Các bạn xem clip dưới đây sẽ hiểu ...làm cái gì đó một cách nghiêm túc (nói nôm na là BẰNG KIẾM THIỆT) là như thế nào.

Người biểu diễn là anh HAYASHI, một giáo viên tiếng Anh 36 tuổi, người làm "cò mồi" tên là BEN. Cây kiếm anh nầy sử dụng là kiếm thật (đổ cổ, không phải loại kiếm để chưng thường thấy)

Nhát kiếm chót mới rùng rợn...

Bạn nào yếu tim đừng coi nhen.

AB

NSxOE-1P2y0

Edited by anbinh4u

Share this post


Link to post
Share on other sites

văn hóa nhật gắn liền với kiếm, bác anbinh nhỉ.

vậy làm "việc nghiêm túc" theo nghĩa đen là "làm với kiếm thật"???

Chắc vậy, chắc là phải thật cẩn thận vì là thứ thiệt, không phải đồ dõm.

Lạ một điều sao kiếm VN đâu mất tiêu không thấy cây nào ra hồn hết. Hay là chạy hết qua bên Tây rồi?:('

AB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×