Jump to content
Sign in to follow this  
Trần Phương

Quỳnh Hương

Recommended Posts

Theo phân tích của NS Vĩnh Lạc thì NS Trịnh Công Sơn viết bài Quỳnh Hương sau khi ông mây mưa 1 trận với 1 cô gái trẻ :D

nghe kỹ thì thấy giống thiệt, nhưng không biết có phải như thế không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×