Jump to content
Sign in to follow this  
anbinh4u

Xin chia buồn cùng LÊ QUANG BÌNH (Bình mù)

Recommended Posts

Được tin thân phụ của guitarist NGUYỄN QUANG BÌNH (Bình mù) là thi sĩ LAM GIANG đã từ trần. Nguyễn Quang Bình ở Mỹ (Houston) đã về chịu tang, hiện đang ở Bình Thạnh. Xin thành thật chia buồn cùng anh và gia quyến.

AnBinh4u (gia đình của H & H)

Edited by anbinh4u

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×