Jump to content
Sign in to follow this  
Trần Phương

Thiền Sư Nhất Hạnh nói về Trịnh Công Sơn

Recommended Posts

he he he, vậy các bác phải tập asana trước đã :), tập khoảng 6 tháng gì đó thì em sẽ dẫn các bác đi học thiền. http://www.yogavietnam.org/wp/?cat=1

quay lại bài của thiền sư Nhất Hạnh, rõ rằng ông đang theo trường phái đa nguyên :).[/QUOT

Thiền mà cũng có ĐA NGUYÊN nữa sao ta?

Hay đó là thiền Maha-Mudra chăng?

AB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×