Jump to content
Sign in to follow this  
anbinh4u

Lê Hoàng Minh trình diễn ở Úc

Recommended Posts

Tối thử bảy 4 tháng 6, Lê Hoàng Minh sẽ trình diễn tại Mosman Art Gallery, SYDNEY (Úc).

Trên Poster có giới thiệu Lê Hoàng Minh từng đoạt giải nhất cuộc thi guitar quốc tế ở Tokyo năm 2007. Trước đây AB có dịch về cuộc thi này đăng ở VIM...
AB


 

Minh_LeHoang.jpg

 

Le_HOangMinh2.jpg

Lê Hoàng Minh trong bài Tarantella của Tedesco....
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×