Jump to content
Sign in to follow this  
AZ

Best Way to Invest

Investment Options  

5 members have voted

 1. 1. Investment Vehicles

  • Stocks - High Risks with High Rewards
  • Bonds - Slow and steady but secured
   0
  • Index Funds - Diversifiy but could be high in fees
   0
  • ETF - Low fees for long term
  • Mutual Funds - Diversified with low fees
  • Savings/CDs - No fees but very slow
   0


Recommended Posts

What are some of the best ways to invest your money? If you have $10,000 to invest for the next 10 years, what would you do? Vote on the poll or reply and let us all know your thoughts.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi  Mr AZ

Ý kiến riêng của mình thôi nha .

Stock .....thì No unless mình là Insider trading 

Bond .....thì cũng No luôn ,steady mà quá chậm 

Index Funds ....Cái này thì riêng với mình thì tạm tạm thôi ,bởi vì mình đưa funds cho nó làm việc ,mà mổi đám nó làm việc khác nhau ,kết quả cũng khác nhau ,For me ,lúc trước tui chia ra 2 đám , sau này gôm lại cho 1 đám ,cái tụi mà nó doing good đó ,vì thế phải làm homework khi mình chọn đám nào  ,làm hay mà high in fees cũng ok  ,so far.... I am doing ok with this .

Mutual Funds .....thì chưa tính ,bởi vì Ià I am doing good ở index funds .

Savings/CDs ...cái này chắc là cho mấy người về hưu hoặc là  play safe.

For me  ,the best way to invest is    invest in property .

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/11/2016 at 3:44 AM, -7b5. said:

Hi  Mr AZ

Ý kiến riêng của mình thôi nha .

Stock .....thì No unless mình là Insider trading 

Bond .....thì cũng No luôn ,steady mà quá chậm 

Index Funds ....Cái này thì riêng với mình thì tạm tạm thôi ,bởi vì mình đưa funds cho nó làm việc ,mà mổi đám nó làm việc khác nhau ,kết quả cũng khác nhau ,For me ,lúc trước tui chia ra 2 đám , sau này gôm lại cho 1 đám ,cái tụi mà nó doing good đó ,vì thế phải làm homework khi mình chọn đám nào  ,làm hay mà high in fees cũng ok  ,so far.... I am doing ok with this .

Mutual Funds .....thì chưa tính ,bởi vì Ià I am doing good ở index funds .

Savings/CDs ...cái này chắc là cho mấy người về hưu hoặc là  play safe.

For me  ,the best way to invest is    invest in property .

 

 

 

Thank you for your reply. Yes, I completely agreed with your point of view. Stock is risky and demands a lot of monitoring. I personally went with ETF for the low fee, great diversification, and relaxed attitude. They are great for buying and "forget". I particularly liked Vanguards's dividend ETF or some iShare ETF to hold for long term (10 years or more). I do invested in some mutual funds as well but nowhere near the level of ETF. Glad to see you are using some of the available investment vehicles. Thank you for your feedback!

AZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Also, google finance has a portfolio section that is very useful to track your investments--if you are interested in this topic. See screenshot below:

 

56ec18929a439_PortfolioTracking.thumb.pn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi

Ngạc nhiên là AZ cũng có   invested in mutual funds , Mà  in mutual funds nó cũng có nhiều loại ,Như Safe hoặc Risk cái đó tùy mình quyến định , Mình cũng có   invested in mutual funds ,lý do chính là Tax break , 

Hồi mùa thu năm 2015 ,vì cái vụ trung quốc ,mà mấy  cái  mutual funds  toàn Bắc mỷ cụng bị ảnh hưỡng nặng ,.

Google finance has a portfolio section ,very interesting 

Thanks Mr AZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello,

AZ có 401K account từ lúc đi làm sau khi học xong college. Nhưng đa số 401K account có rất ít sự lựa chọn nên khi AZ đổi việc làm thì AZ lại transfer 401K qua một cái IRA riêng. Sau khi thay job vài lần, AZ đã dùng IRA này để invest.

Mến.

AZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×