Jump to content
Sign in to follow this  
vietteiv

Willis Clan: Ban nhạc đại gia đình 12 người

Recommended Posts

Mời các bạn xem 1 tiết mục hiếm thấy trong chương trình America's Got Talent 2014

Willis Clan: Ban nhạc đại gia đình 12 người (không sinh đôi)

 

Gồm toàn vần J, tất cả đều xinh đẹp:

Jessica 21 tuổi
Jeremiah 20 tuổi
Jenny 19 tuổi
Janet 17 tuổi
Jackson 15 tuổi
Jedi 14 tuổi
Jasmine 12 tuổi
Juliette 10 tuổi
Jamie 9 tuổi
Joy 7 tuổi
Jaeger 4 tuổi
Jada 3 tuổi

 

https://www.youtube.com/watch?v=7h8J48UXoBc

 

Cha Toby và mẹ Brenda của họ cũng còn trẻ, nuôi các con ăn mặc cũng mệt, nhưng rất vui:

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3x1ii7W4Rc

 

https://www.youtube.com/watch?v=C_tduXjy6MM

 

https://www.youtube.com/watch?v=ql6P3RQKMqU

 

https://www.youtube.com/watch?v=5LbUDQhkB4A

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TFwAm7Svso

 

https://www.youtube.com/watch?v=stCunZFVRJc

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4Vc8gGfQ0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×