Jump to content
Sign in to follow this  
Duong Kim Dung

Guitarist và Focal Dystonia

Recommended Posts

Dear anh Dũng,

Anh ngỏ ý ở đây, anh em cũng tiếp ý - cũng với tinh thần tham khảo cho member khác có quan tâm.

Đã qua nhiều phân tích và trao đổi, giò trước hết chúng ta cùng sẻ phương pháp khắc phục đúng (được nghiên cứu và kiểm nghiệm).

Tiếp đến, có chat thêm với Đoàn, không có nghĩa là thời gian "ngăn" hơn .. 10 năm không làm được. Đoàn có đưa ra một con số đáng quan tâm - ... một năm kỳ vọng, hiểu là quyết lòng đi theo phương pháp đúng, trước hết là vậy...

Có trao đổi thêm, có lẽ vấn đề còn cốt tử hơn là quan điểm và phương pháp luận. Nếu ta nói một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hội chứng là do một tinh thần tập "kỹ thuật" thế nào đó thì chúng ta sẽ cần chia sẻ (có thể lập topic riêng!) như thế nào là hành trang "kỹ thuật" cần thiết cho ngưới cầm đàn, từ serious amateur đến professional.

Và, nói cho cùng - open cho debate, hành trang kỹ thuật (bỏ ngoặc kép) cũng chỉ giúp ta thể hiện âm nhạc (interpretation), phương tiện, không phải mục đích. Ví dụ, nếu ta chỉ "cần" chơi Cello suite No 3 của JSBach, thay vì "phải" chinh phục Prelude E dur của violon suite thì liệu có cần .. tốc độ scales trong trạng thái ổn định thậm chí đến mức .. 138, mà kỹ thuật tạo tiếng đàn, kỹ thuật tirando thế nào đế chơi baroque (không ép dây), kỹ thuật arpege nhấn mỏm chuỗi nốt không cần appoyando, kỹ thuật khảy hợp âm, kỹ thuật chơi non-legato và legato... thì sẽ là cần thiết hơn vậy!

Sáng thứ bảy (Austin, TX)

thphuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×