Jump to content
Sign in to follow this  
vietteiv

Sự kiện thế giới 100 năm trong 10 phút (1911 - 2011)

Recommended Posts

Sự kiện thế giới 100 năm trong 10 phút (1911 - 2011)

Mời bạn ôn lại những sự kiện lớn xẩy ra cho nhân loại trong vòng 100 năm từ 1911 đến 2011, phần lớn là do con người tàn sát lẫn nhau, chỉ một ít do thiên tai (hình như còn thiếu sự kiện diệt chủng ở Campuchia, tàn sát ở Thiên An Môn):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×