Jump to content

amateur-guitar

Members
  • Content count

    4
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by amateur-guitar

  1. ui da, 2 ngày nay không online, được anh Phương mời mà không biết, tiếc quá!!!!! (em là MC bên Vg)
  2. Chương Trình Biểu Diễn ngày 29 tháng 5

    Kaori Muraji có qua mà không vào Sg biểu diễn sao, tiếc quá!!!!!!!!!!!!!!
×