Jump to content

bexiu

Members
  • Content count

    5
  • Joined

  • Last visited

  1. yêu đàn nhưng không biết khả năng mình tới đâu. Học 1 kèm 1 tài chính con rất hạn chế, nhưng đeo đuổi thì con nghĩ mình làm được, con đang ở Vĩnh lộc A, Bình Chánh
  2. thấy forum mình nhiều bậc tiền bối mà sao không thấy ai dạy guitar theo pp carulli.vậy nếu ai biết chỗ nào dạy theo pp này, giá sv một chút chỉ cho em cũng như ai đang cần học với.cảm ơn
×